Uit recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 mensen die werken, last heeft van burn-out gerelateerde klachten. Uitval door ernstige stressklachten of een burn-out, zorgt voor een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim. En dan nog te bedenken dat ook uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de werknemers met stress, dit niet bespreekbaar durft te maken met hun leidinggevende. Een goede reden dus om als organisatie actie hierop te ondernemen!

Gevolgen stress en burn-out voor de organisatie

De laatste jaren is een duidelijke toename te zien van het aantal werknemers met stress of burn-out klachten. Een paar jaar geleden was dit nog 1 op de 7, daarna 1 op de 6 en nu dus 1 op de 5 werkenden. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor het percentage van ziekteverzuim. Wanneer iemand uitvalt door een burn-out of overspannenheid gaat het namelijk al snel over enkele maanden tot ongeveer een jaar. Dit is mede afhankelijk van hoe lang iemand met ernstige stressklachten is blijven doorlopen.

Maar ook al voordat iemand uitvalt, heeft men in de werksituatie te maken met de klachten van chronische stress en de gevolgen hiervan. Het werk kan niet meer goed gemanaged worden, het overzicht is kwijt en de juiste prioriteiten kunnen niet meer worden gesteld. De werknemer kan dus minder goed, minder snel en minder effectief zijn/haar werk uitvoeren. Daardoor vindt meestal uitstelgedrag plaats en stapelt het werk zich steeds verder op.

Dat heeft ermee te maken dat het brein zo overbelast is geraakt, dat diegene zich niet meer goed kan concentreren en moeite heeft met het maken van keuzes en beslissingen. Het oplossingsgericht kunnen denken is dan zo goed als verdwenen.

Het herkennen van de signalen

Bij langdurige stress (chronische stress) is iemand via het brein op de ‘overlevingsstand’ gezet. Dat zorgt ervoor dat diegene zelf niet door heeft dat het op het werk niet goed meer gaat of pas op een veel te laat moment ontdekt. Ze noemen een burn-out dan ook niet voor niets een sluipend proces.

Zo weet ik van mijn eigen situatie toen ik nog een vaste baan had, dat ik mij de helft van de dag aan het vermaken was met het terugkrijgen van overzicht in mijn werk. Ik was daarvoor steeds opnieuw mijn mailtjes aan het ordenen, gaf daar via allerlei vlaggetjes en mooie kleurtjes een prioriteit aan en paste daarop steeds weer mijn planning aan. Voor het daadwerkelijk doen van de acties bleef dus maar weinig tijd over. En echt, op dat moment zag ik dat zelf niet en had nog steeds het idee dat ik efficiënt bezig was ….

Wanneer iemand eenmaal zover is, is het dus moeilijk om zelf de signalen van chronische stress te herkennen. Dat heeft alles met die overlevingsstand te maken, waarbij je als het ware ‘oogkleppen’ op krijgt. Wat ik heb gemerkt is dat een eenvoudige lijst met opsomming van een aantal signalen van chronische stress, kan helpen om die oogkleppen af te kunnen zetten. Simpelweg omdat daardoor bewustwording optreedt. Deze checklist kan een handig hulpmiddel zijn in een gesprek met een werknemer, om zo de stressklachten en gevolgen daarvan bespreekbaar te maken. Interesse?

Hier kan de checklist met 33 signalen van chronische stress gedownload worden

Maar vind je het vervelend om je voor de checklist te registreren, kan je me ook een mailtje sturen met het verzoek om de checklist door te sturen. Geen enkel probleem 😊

Een juiste begeleiding is heel belangrijk

Wanneer de werknemer zover is dat ook die doorheeft dat het zo niet langer kan en er dus iets moet veranderen, is het belangrijk deze werknemer op een zo goed mogelijke manier te laten begeleiden. Of, wanneer de werknemer als is uitgevallen, ervoor te zorgen dat deze langzamerhand zover is om met de re-integratie te starten en volledig te herstellen. Ik wil hierbij nog wel vermelden dat dit niet betekent dat de oorzaak van de stressklachten altijd in het werk ligt. Het kan ook met de privé-situatie te maken hebben, maar hierdoor wel dezelfde invloed hebben op het functioneren in het werk. Of dat het een combi van beiden betreft.

Begeleiding via een coachtraject dat speciaal is afgestemd voor mensen met ernstige stressklachten om een burn-out te voorkomen, of al zijn uitgevallen door een burn-out of overspannenheid, is dan ook hét ideale middel om in te zetten. Hoe beter de begeleiding is afgestemd op de situatie, hoe beter en sneller het resultaat zal zijn en het ziekteverzuim verminderd kan worden.

Dat is in eerste instantie natuurlijk heel belangrijk voor de gezondheid van de werknemer, maar daarnaast ook voor de organisatie. Want wist je dat uit onderzoek is gebleken dat de kosten die met een burn-out samengaan rond de € 60.000,– bedragen? Wanneer iemand dus op een juiste manier begeleid wordt en daarmee wordt voorkomen dat diegene uitvalt, of wanneer iemand al thuis zit maar door goede begeleiding eerder aan het werk kan, des te lager de kosten.

Wat een coachtraject bij mij inhoudt

Allereerst werk ik samen met de coachklant aan het verhogen van het energieniveau en het verlagen van het stressniveau. Hiervoor gebruik ik praktische opdrachten en oefeningen, die ik verzameld heb ik een uitgebreide online training. Daarin is tevens de benodigde kennis voor het traject en allerlei checklists, handleidingen en andere hulpmiddelen terug te vinden. Het fijne hieraan is dat de coachklant tussen de gesprekken door ook met het traject verder kan. Daarnaast is het grote voordeel dat ik de opdrachten niet tijdens het gesprek hoef uit te leggen en de gesprekken zo veel efficiënter kunnen zijn door deze volledig voor de persoonlijke situatie te gebruiken.

In het begin van het traject bespreken we ook waardoor de stressklachten zijn ontstaan en komen dan uit op thema’s zoals: een te groot verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme, het moeilijk vinden grenzen aan te geven, de lat voor zichzelf te hoog leggen of moeite hebben met een juiste balans tussen werk en privé. Dan hebben we het dus over een stukje persoonlijke ontwikkeling, om er zo ook voor te zorgen dat de coachklant niet opnieuw in dezelfde situatie terecht gaat komen. We gaan dus voor een duurzaam herstel en resultaat.

Aan de hand van de achtergronden van de stressklachten, komen we daarna uit op een doel voor het coachtraject. Datgene wat de coachklant aan het eind van het traject gerealiseerd wil hebben. Door te werken met een doel en daar tijden het coachtraject in kleine stapjes naartoe te werken, geeft dat gelijk een positieve vibe. De blik is daardoor weer op de toekomst gericht in plaats van het blijven worstelen met de huidige situatie en al z’n strubbelingen. Op het moment dat dit doel gerealiseerd is sluiten we het traject af met een evaluatiegesprek.

Misschien nog overbodig om op te merken, maar de coachtrajecten kunnen ook volledig online gevolgd worden en zijn dan net zo effectief. Dat heb ik door mijn ervaring hiermee al kunnen concluderen.

Voordat we gaan starten

Maar voordat we aan een coachtraject gaan beginnen, maak ik altijd eerst een afspraak voor een gratis stress-analyse. Dat is een (online) afspraak van een half uur, waarbij ik vooraf 2 korte vragenlijsten laat invullen. Deze geven een exacte hoogte aan van het stressniveau, zowel wat betreft burn-out gerelateerde klachten als die van overspannenheid. Aan de hand daarvan maak ik een inschatting hoeveel gesprekken ik op dat moment denk dat we nodig hebben om het doel voor het traject te gaan halen. Tevens is dit gesprek gelijk een korte kennismaking en kan de werknemer aan de hand daarvan bepalen of ik de juiste coach zou kunnen zijn en andersom.

Hier vind je meer informatie over deze stress-analyse en kan een werknemer gelijk een afspraak met mij hiervoor maken.