Miriam Dijst Coaching
coaching voor werknemers

Uit recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 mensen last heeft van werkstress en bijna 1 miljoen mensen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten oploopt. Dit zorgt voor een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim. Een goede reden om als organisatie actie hierop te ondernemen!

 

Gevolgen stress en burn-outklachten voor de organisatie

De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal stress en burn-outklachten, met als gevolg dat het ziekteverzuimpercentage stijgt. Komt men eenmaal met een burn-out thuis te zitten, gaat het al snel over een aantal maanden in plaats van een paar dagen.

Maar ook voordat een werknemer uitvalt, heeft men in de werksituatie al te maken met de klachten van chronische stress en de gevolgen hiervan. Men kan zich slechter concentreren, het werk niet goed managen en verliest vaak het overzicht. Daardoor kan de betreffende werknemer minder goed, minder snel en minder effectief het werk uitvoeren.

 

Het herkennen van de signalen

Het is voor iemand vaak moeilijk om zelf de signalen van chronische stress te herkennen. Een leidinggevende, collega of iemand van HR kan daarom een rol spelen door de signalen wél te herkennen en bespreekbaar te maken. Vervolgens is het belangrijk deze werknemer verder te begeleiden om na te gaan wat de achterliggende oorzaak van de klachten is en hoe men dit kan omzetten. Een coachingstraject is hét  juiste hulpmiddel om dit vorm te geven en een burn-out te voorkomen. Ook als men al thuis zit met een burn-out, zorgt begeleiding via coaching ervoor dat het proces versnelt om weer aan het werk te gaan.

 

Duurzame inzetbaarheid

Door als organisatie in te zetten op preventie van chronische stressklachten en burn-out, draagt dit bij aan de doelstellingen voor duurzame inzetbaarheid. Werken aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van de medewerkers. Tijdens een coachingstraject krijgt de betreffende werknemer inzicht in de achterliggende oorzaak van de klachten, hoe men dit kan omzetten en leert men nieuwe, vaak nog onbewuste, competenties/vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Directeur tegen HR manager:
‘Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?’
HR manager:
‘Wat als we het niet doen en ze blijven?’

– Omdenken –

 

Coachingstraject

De methode die ik hanteer heet ‘Doelgericht coachen’. Aan het begin van het coachingstraject wordt met de werknemer (eventueel ook samen met de leidinggevende) een doel vastgesteld. Aan het eind van het traject is dit doel gerealiseerd of in zoverre gehaald dat de werknemer de handvatten en het vertrouwen heeft om zelf de laatste stap naar het doel te kunnen nemen.

Allereerst ga ik via een vragenlijst na of men last heeft van burn-out klachten of overspannenheidsklachten. De termen burn-out en overspannenheid worden nogal eens door elkaar gebruikt. Het maakt ook verder niet uit hoe men een hoog stressniveau noemt. Het is alleen wel belangrijk om te weten, omdat de aanpak voor herstel van een burn-out anders is dan van overspannenheid.

Daarna werk ik aan het verhogen van het energieniveau en het verlagen van het stressniveau van de werknemer. Ook bespreken we waardoor de stressklachten zijn ontstaan en weten we welk thema in het doel voor het coachingstraject terug moet komen. Bijvoorbeeld beter de eigen grenzen leren aangeven, een juiste balans tussen werk en privé creëren of het werk beter leren organiseren en managen.

 

Resultaat

Via deze vorm van begeleiding gaat een werknemer weer met plezier aan het werk, kan hij/zij het werk weer efficiënt en effectief uitvoeren, voelt zich meer betrokken bij het werk en de organisatie en is beter in staat in te springen op toekomstige veranderingen. Tevens heeft dit een positieve invloed op de organisatie als geheel. Door coaching in te zetten als hulpmiddel, wordt ook nog eens een lager ziekteverzuim gerealiseerd!

 

Informatie aanvragen

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken voor een nadere toelichting wat coaching voor jouw bedrijf/organisatie kan betekenen?
Vul hieronder je naam en e-mailadres in en stel je vraag in het opmerkingenveld.
Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Naam

  E-mail

  Opmerkingen

  Plaats een reactie

  Gratis tips ontvangen voor een lekker ontspannen leven?

  Vul dan je gegevens in en ontvang 1 x per 2 weken de Stress-weg-wijzer met leuke tips, interessante weetjes en inspirerende quotes
  Voornaam
  Achternaam
  E-mailadres